องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-07-17   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
2018-07-12   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2018-07-06   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา และพนักงานดับเพลิง)
2018-06-18   ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2018-07-17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย 5/4 (สโมสรสาย 2 – ค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-07-13  ราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย 5/4 (สโมสรสาย 2 – ค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ 9
2018-07-02  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-06-29  ประกาศ ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-22  ประกาศ ราคากลางซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-06  ประกาศ ราคากลางโครงการซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-07-20

โครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน และโครงการ อบต.บางพระรักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-20

โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-19

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ครั้งที่ 3 การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู
โพสต์เมื่อ 2018-07-17

กิจกรรมจัดการสอนนักเรียนให้รู้จักเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ ณ ศพด.บ้านหนองข่า
โพสต์เมื่อ 2018-07-16

กิจกรรมจัดการสอนนักเรียนให้รู้จักเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ
โพสต์เมื่อ 2018-07-13

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-11

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-10

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 "SRIRACHA ANTI DRUGS"
โพสต์เมื่อ 2018-06-26

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด