องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-05-16   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2018-05-17  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-05-16  ประกาศ ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า จำนวน 14 รายการ
2017-11-10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-30  รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมพลังคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-27

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-24

ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-19

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-13

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-03-16

โครงการพัฒนาสตรี ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-03-15

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


ไปเขาเขียว ทริปเที่ยว 1 วัน
โพสต์เมื่อ 2015-10-18

อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2015-10-18

ดูวีดีโอทั้งหมด