องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
webboard

 

ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ "หัวข้อแจ้งเรื่องแนะนำ-ร้องทุกข์ ทำการปิดปรับปรุง"
*หมายเหตุ ระบบกำลังปรับปรุงเป็นระบบตอบรับ-แจ้งเรื่องออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะเห็นการแจ้งปัญหาของท่านทันที และสามารถจะโต้ตอบสนทนาได้ในทันที