องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-08-16   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน และผู้ดูแลเด็ก)
2018-08-16   เชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดืมสุราแห่งชาติ
2018-08-08   เชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “แอโรบ๊อคซิ่ง”
2018-08-07   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
2018-08-01   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2561 "สัตวแพทยไทยใส่ใจสุขภาพทุกชีวิต"
2018-07-25   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
2018-07-23   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
2018-07-23   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน และ ผู้ดูแลเด็ก)
2018-07-17   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
2018-07-12   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2018-07-06   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา และพนักงานดับเพลิง)
2018-06-18   ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน
2018-06-18   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
2018-06-11   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-01   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ปั่นจักรยาน...รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ เนื่องในวันจักรยานโลก (3 มิถุนายน 2561)
2018-05-31   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
1

ข่าว และกิจกรรม