องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2017-08-11   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้ออ่อน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
2017-07-20  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 4 – บ้านหนองข่า ซอย 3/1 หมู่ที่ 11
 
1

ข่าว และกิจกรรม