องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ 2018-02-22

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-02-22

โครงการบางพระสะอาด ชุมชนร่วมใจ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-02-14

โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-02-05

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2560
โพสต์เมื่อ 2017-09-27

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ
โพสต์เมื่อ 2017-09-27

โครงการ"จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โพสต์เมื่อ 2017-08-11

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2560
โพสต์เมื่อ 2017-09-08
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ข่าว และกิจกรรม