องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2561
โพสต์เมื่อ 2018-06-22

โครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด
โพสต์เมื่อ 2018-06-20

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 การทำขนมช่อม่วง
โพสต์เมื่อ 2018-06-19

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (1/2561)
โพสต์เมื่อ 2018-06-12

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 การทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
โพสต์เมื่อ 2018-05-31

โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษา ปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-05-24

โครงการส่งเสริมพลังคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-27

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-24

ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-19

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-04-13

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-03-16

โครงการพัฒนาสตรี ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-03-15

เปิดโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น
โพสต์เมื่อ 2018-03-06

กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-03-02

โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ
โพสต์เมื่อ 2018-03-02
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ข่าว และกิจกรรม