องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-14

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่ 12 ส.ค. 2561)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม 2561)
โพสต์เมื่อ 2018-08-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-09

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา รร.บ้านทางตรง
โพสต์เมื่อ 2018-08-01

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โพสต์เมื่อ 2018-07-28

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โพสต์เมื่อ 2018-07-28

ฝึกการทำข้าวเกรียบปากหม้อ
โพสต์เมื่อ 2018-07-25

ฝึกการทำขนมเปียกปูนฝักทอง และเปียกปูนมันม่วง
โพสต์เมื่อ 2018-07-25

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัว (ฝึกอาชีพระยะสั้น) การทำขนมเทียนสลัดงา
โพสต์เมื่อ 2018-07-23

โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-07-20

โครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน และโครงการ อบต.บางพระรักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-20

โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
โพสต์เมื่อ 2018-07-19

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ครั้งที่ 3 การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู
โพสต์เมื่อ 2018-07-17
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ข่าว และกิจกรรม