องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เข้าร่วมประชุมกับชลประทานโครงการชลประทานชลบุรี และชาวบ้าน อบต.บางพระ เรื่องร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ (สวนสาธารณะ)

ข่าว และกิจกรรม