องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยนางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางพระ

ข่าว และกิจกรรม