องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลาประชาคม(หลังเล็ก) ทั้งนี้ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 3,000 ดอก ให้กับอำเภอศรีราชา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

ข่าว และกิจกรรม