องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวิชิต เจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมโครงการ"จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้วยผักกูด สำนักปฏิบัติธรรมสิริบูรพาธรรมสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา

ข่าว และกิจกรรม