องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม