องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ผู้บริหาร

 

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 


นายมนตรี เดชชีวะ

เลขานายก


นางวิไลวัลย์ กระโห้ทอง

รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 

นายวิชิต เจริญธรรม

รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 

 

 
 

บุคลากร