องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-01-17   การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-01-15   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2019-01-15   เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-01-14   ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 2562
2018-12-06   การจัดตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
2018-11-29   การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2019-01-02  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
2018-12-11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
2018-12-03  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 พ.ย. 61)
2018-11-30  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-29  ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 185,500 กล่อง

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2019-01-17

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-10

พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-01

โครงการ “อบต.บางพระ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-12-27

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-26

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.บางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-12-17

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-12-07

วันพ่อแห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-05

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2018-11-27

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด