องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-10-19   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-11   มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2018-10-02   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองคลัง - นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)
2018-09-27   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
2018-09-19   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สถ. และวารสารอาเซียน สถ. (e-Magazine)
2018-09-19   แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2018-10-19  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-19  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-19  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-10  ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-10  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-02  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-25

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (หมู่ที่ 5 และ 11)
โพสต์เมื่อ 2018-09-13

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-11

โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-28

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โพสต์เมื่อ 2018-08-23

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-22

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด