องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-02-04   การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ 2562
2019-02-04   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562
2019-01-22   รายงานผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
2019-01-17   การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-01-15   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2019-01-15   เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 7 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 3 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายหลังหมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายเกษตร – หินเพิง (ทางรถไฟ – บ้านนาพุ) ซอย 3 (ป้าตึ้ง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 7 หมู่ที่ 11
2019-02-11  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 3 หมู่ที่ 11

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-02-08

โครงการห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-31

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-30

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-21

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2019-01-17

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-10

พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-01

โครงการ “อบต.บางพระ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-12-27

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-26

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด