องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-07-11   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (การทำบายศรีปากชาม)
2019-07-11   ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
2019-07-11   เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
2019-07-04   ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
2019-07-02   เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
2019-06-21   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2019-07-10  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณสวนสาธารณะ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-10  ราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณสวนสาธารณะ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 4
2019-07-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-28  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-05  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-30  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดจืด จำนวน 159,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-07-15

ประชุมประชาคมท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ 2019-06-30

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 2019-05-30

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-05-29

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (29 พ.ค. 2562)
โพสต์เมื่อ 2019-05-29

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 การทำข้าวมันไก่
โพสต์เมื่อ 2019-05-28

ประเพณีแห่พญายม – สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-04-18

ประเพณีสงกรานต์ ประจะปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-04-13

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-03-27

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด