องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติ และจำนวนหมู่บ้านในเขคองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 10 หมู่บ้าน   
- หมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 5 หมู่บ้าน 

บ้านห้วยกุ่ม (หมู่ที่ ๕)
พื้นที่ของหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่า ชาวบ้านจะประกอบอาชีพการทำไร่ ในหมู่บ้าน  มีโรงงานทำแป้งมัน มีโรงหีบอ้อย และมีตลาดสดเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก มีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งได้สร้าง   เมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดกรงนกใหญ่แห่งแรกของเมืองไทย ในเขตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง คือ น้ำตกชันตาเถร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมไปเที่ยวกันมาก สาเหตุการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าห้วยกุ่ม  เป็นเพราะมีต้นกุ่มอยู่บริเวณห้วยที่ประชาชนใช้น้ำดื่มและอาบ และมีห้วยอีกแห่งหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้น แต่น้ำใช้ดื่มกินไม่ได้มีชื่อว่า  ห้วยสุดสม ซึ่งคนโบราณเล่าว่าในห้วยมีกลิ่นเหม็นคาว เหมือนน้ำตาลสุดสม จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

บ้านห้วยกรุ (หมู่ที่ ๗)
มีระยะทางไม่ห่างจากหมู่บ้านห้วยกุ่ม ซึ่งอยู่ติดกับหนองตายาย หมู่บ้านนี้มียุงชุกชุมมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไข้มาเลเรีย และนอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่มีช้างมากที่สุด  รวมทั้งเสือ ซึ่งมีความดุร้ายมาก ดังนั้นบริเวณนี้จึงไม่ค่อยมีคนกล้าอยู่ จึงเรียนว่า”กรุ” มีความหมายว่าปิดกั้น ปัจจุบันหมู่บ้านนี้เจริญขึ้นมีผู้คนมาอาศัยอยู่มาก และมีโรงเรียนบ้านห้วยกรุ รวมทั้งยังมีธนาคารข้าวอีกด้วย

บ้านทางตรง (หมู่ที่ ๘)
จะมีทางตรงติดกับโค้งดารา และชาวไร่ก็ใช้เส้นทางนี้เดินทางไปทำไร่ จึงได้ตั้งชื่อว่าทางตรง  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ทางตรงภายในหมู่บ้านทางตรงมีการตั้งค่ายทหารเรือนาวิกโยธิน

บ้านหนองข่า หรือหนองตายาย (หมู่ที่ ๑๑)
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หนองตายาย ซึ่งมีป่าและมีไข้มาเลเรีย  ระบาดอยู่มาก ใครเข้าไปในป่าหรือบริเวณใกล้เคียงก็จะถูกไข้มาเลเรียเล่นงานจนตายกันทั้งนั้น แต่มีตายายอยู่คู่หนึ่งซึ่งไปปลูกบ้านอยู่และทำไร่อยู่บริเวณนั้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และจะมีหนองน้ำอยู่หนองน้ำหนึ่ง ซึ่งใครไปอยู่หรือไปใช้น้ำก็จะตายกันหมด ไม่สามารถพักอาศัยค้างแรมได้ ยกเว้นสองตายายนี้เท่านั้น

บ้านโป่งดินดำ (หมู่ที่ ๑๒)
โป่ง คือ ดินดำที่สัตว์มากินเป็นอาหาร บริเวณนี้สัตว์ป่าชุกชุม เมื่อชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่กันมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า โป่งดินดำ
- หมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วน อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 5 หมู่บ้าน

บ้านตลาดใหม่ (หมู่ที่ ๒)
เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ๓๐ กว่าปีแล้ว  ลักษณะบ้านพักมักจะสร้างเป็นห้องแถวที่สร้างจากไม้เก่าๆ ดำรงชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และการประมงหมู่บ้านนี้เริ่มมีคนรู้จักเมื่อเริ่มมีการเปิดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และเกษตรกรรมบางพระ ตลาดใหม่เป็น ทางผ่านระหว่างเขาเขียวกับเกษตรบางพระ

บ้านเอสอาร์ (หมู่ที่ ๔)

ชื่อหมู่บ้านเอสอาร์นี้มาจากการที่บริษัทผลิตแป้งมันแห่งแรกของตำบลบางพระ เป็นของชาวญี่ปุ่น ชื่อบริษัทเอสอาร์ และทางบริษัทมีการสร้างบ้านพักให้คนงาน จึงได้ชื่อว่าหมู่บ้านเอสอาร์ ในหมู่บ้านเอสอาร์นี้มีบริษัทน้ำตาลทรายของบริษัทเอสอาร์ ชื่อว่าองค์การน้ำตาลทรายไทยบริษัทเอสอาร์ และมีตลาดย่อยในบริษัทนั้นย่อยๆ อาชีพของประชาชนในหมู่บ้านนี้ คือ การปลูกอ้อย มีมันสำปะหลัง และผักตอนหลังมาสร้างอ่างเก็บน้ำประมาณ ๔๐ กว่าปีมาแล้ว
อ่างเก็บน้ำมีการสร้างในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนสร้างอ่างเก็บน้ำนั้นน้ำหายากมาก  ทางราชการจึงได้สร้างอ่างเก็บน้ำ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงมีน้ำใช้ในการเกษตร   อย่างอุดมสมบูรณ์ มีคอกม้าตั้งประมาณ ๓๐ ปีแล้ว บริเวณแถวอ่างเก็บน้ำจึงมีการเอาม้ามาเลี้ยง เพราะมีต้นไม้ต้นหญ้าและน้ำอุดมสมบูรณ์ มีทางรถไฟผ่าน เป็นเส้นทางจากฉะเชิงเทราถึงสัตหีบ ปัจจุบันในหมู่บ้านเอสอาร์นี้ จะเป็นบ้านจัดสรรหมดแล้ว สมัยก่อนจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำแร่ ชาวบ้านแถวนี้จะให้ความเคารพนับถือกันมาก จะนำน้ำมารักษาโรคต่างๆ ปัจจุบันอยู่ตรงกลางอ่างเก็บน้ำ และมีการทำเครื่องหมายไว้

บ้านนาพุ (หมู่ที่ ๖)
หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับเขื่อนกั้นน้ำที่ทำหน้าที่กั้นน้ำที่จะตกลงมาจากยอดเขา ซึ่งเขานี้จะดูดน้ำในอ่างเก็บน้ำขึ้นไปกรอง แล้วจึงปล่อยลงมาให้ชาวบ้านบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่มาก มีบ้านพักพนักงานอยู่และอาณาบริเวณยังติดกับสนามกอล์ฟบางพระ ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี การที่จะขึ้นไปที่ยอดเขาจะต้องผ่านสนามกอล์ฟบางพระด้วย คนโบราณตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้าน นาพุ ซึ่งการตั้งชื่อนี้ได้ตั้งชื่อตามลักษณะภูเขา แต่สะกดผิด ไม่ตรงความหมาย

บ้านไร่ดินแดง (หมู่ที่ ๙)
คนโบราณเล่าว่า พาลีกับทรพีต่อสู้กันบริเวณนี้ เลือดของทรพีไหลลงมาแดงไปหมดจึงได้เรียกว่า "ไร่ดินแดง" ต่อมาเป็นหมู่บ้านไร่ดินแดง

บ้านหินเพลิง (หมู่ที่ ๑๐)
มีหินเหล็กไฟอยู่บริเวณนี้ เมื่อนำมาตีจะเกิดประกายไฟ ใช้ก่อไฟได้ ชาวบ้านเรียกกันว่า "หินเพลิง" และใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณบางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ ได้มาตั้งสาขาศึกษาเกี่ยวกับเกษตร ประมาณ ๓๐ กว่าปีมาแล้ว

 

ข้อมูลประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  17,207 คน  แยกเป็นชาย  8,664 คน หญิง  8,543  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  10,664 หลัง  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  113.20  คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากอำเภอ   ศรีราชา เดือนพฤษภาคม  2560 )

 
 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำหนวนหลัง
2 663 448 1,111 707
4 919 968 1,887 847
5 783 749 1,532 685
6 628 677 1,305 902
7 1,057 1,084 2,141 1,022
8 792 851 1,643 648
9 1,213 1,269 2,482 2,421
10 956 1,127 2,083 2,202
11 824 821 1,645 906
12 829 549 1,378 324
รวม 8,664 8,543 17,207 10,664

ประวัติ