องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-06-05  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-30  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดจืด จำนวน 159,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-29  ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 159,000 กล่อง
2019-05-17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
2019-04-25  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-02  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
2019-03-28  ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน
2019-03-28  ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-28  ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ
2019-03-25  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณและสายไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-08  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 4 โครงการ
2019-03-04  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-25  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 6 โครงการ
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 7 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 3 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายหลังหมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายเกษตร – หินเพิง (ทางรถไฟ – บ้านนาพุ) ซอย 3 (ป้าตึ้ง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 7 หมู่ที่ 11
2019-02-11  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 3 หมู่ที่ 11
2019-02-11  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายหลังหมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ 10
2019-02-11  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายเกษตร – หินเพิง (ทางรถไฟ – บ้านนาพุ) ซอย 3 (ป้าตึ้ง) หมู่ที่ 6
2019-02-04  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - ห้วยสองตอน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - ห้วยสองตอน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 4/1 (ซอยผู้พัน) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - ห้วยสองตอน หมู่ที่ 5
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 4/1 (ซอยผู้พัน) หมู่ที่ 5
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 8/1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนาพุ ซอย 2/1 (น้าเป้า) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า ซอย 4/15 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า ซอย 4/11 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 8/1 หมู่ที่ 8
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนาพุ ซอย 2/1 (น้าเป้า) หมู่ที่ 6
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า ซอย 4/15 หมู่ที่ 11
2019-01-31  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า ซอย 4/11 หมู่ที่ 11
2019-01-02  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
2018-12-11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
2018-12-03  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 พ.ย. 61)
 
1
2 3

ข่าว และกิจกรรม