องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-12-11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
2018-12-03  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 พ.ย. 61)
2018-11-30  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-29  ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 185,500 กล่อง
2018-11-23  ประกาศ ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-19  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงตาปลั่ง หมู่ที่ 7
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายลอง หมู่ที่ 7
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 2 หมู่ที่ 8
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์สัจธรรมเขาเขียว หมู่ที่ 12
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกนายแต่ง – โป่งดินดำ หมู่ที่ 12
2018-11-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านทางตรง ซอย 9 หมู่ที่ 8
2018-11-14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-09  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-08  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
2018-10-19  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-19  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-19  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-10  ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-10  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-02  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-02  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
2018-09-28  ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-28  ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-27  ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-09-24  ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า
2018-09-24  ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ
2018-09-17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-14  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-09-14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-09-12  ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวม 2 เดือน (61 วัน)
2018-09-07  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
2018-09-04  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-09-04  ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 1294 ชลบุรี จำนวน 31 รายการ
2018-09-04  ประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-04  ราคากลางจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-08-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2018-07-26  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย จำนวน 16 ป้าย ในเขต อบต.บางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
1
2

ข่าว และกิจกรรม