องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-12-07

วันพ่อแห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-05

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2018-11-27

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-11-20

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โพสต์เมื่อ 2018-11-20

โครงการซักซ้อมความปลอดภัย ศพด.บ้านโป่งดินดำ
โพสต์เมื่อ 2018-10-31

โครงการซักซ้อมความปลอดภัย ศพด.บ้านหนองข่า
โพสต์เมื่อ 2018-10-30

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-29

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-23

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-25

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (หมู่ที่ 5 และ 11)
โพสต์เมื่อ 2018-09-13

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-11
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ข่าว และกิจกรรม