องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ประเพณีแห่พญายม – สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-04-18

ประเพณีสงกรานต์ ประจะปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-04-13

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-03-27

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-03-18

โครงการ "บัณฑิตน้อย" มุ่งสู่ฝันการศึกษา 2562
โพสต์เมื่อ 2019-03-12

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
โพสต์เมื่อ 2019-02-21

การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-02-08

โครงการห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-31

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-30

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-21

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2019-01-17

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-10

พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-01

โครงการ “อบต.บางพระ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-12-27

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-26
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ข่าว และกิจกรรม