องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-02-08

โครงการห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-31

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-30

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-21

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2019-01-17

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-10

พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-01-01

โครงการ “อบต.บางพระ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-12-27

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-26

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.บางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-12-17

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-12-07

วันพ่อแห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ 2018-12-05

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2018-11-27

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 2018-11-20

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โพสต์เมื่อ 2018-11-20
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ข่าว และกิจกรรม