องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เปิดโครงการบางพระสะอาด ชุมชนร่วมใจ ประจำปี 2561 รวมทั้งให้ความรู้และรณรงค์รักษาความสะอาด ในพื้นที่ หมู่ 7, 8 และ 12 ต.บางพระ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ

ข่าว และกิจกรรม