องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561) กิจกรรมบรรยายธรรมเทศนา โดยพระครูวิสิฐธรรมโสภณ (พระอาจารย์สง่า) เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง โดยมีนายวิชิต เจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า ร่วมฟังบรรยายธรรมเทศนา

ข่าว และกิจกรรม