องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ ฝึกอบรมการทำคริสตัลให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดตโปทาราม โดยอาจารย์ธนัท อารีราษฎร์ จากบริษัทคริสตัลไอซ์ เรซิ่น จำกัด เป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอน

ข่าว และกิจกรรม