องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำบางพระ

ข่าว และกิจกรรม