องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการพัฒนาสตรี ประจำปี 2561 บทบาทของสตรีในยุดไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ข่าว และกิจกรรม