องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมพลังคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้พิการได้ร่วมสนุกและได้รับของรางวัล สร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน โดยมีนายอรรถพล สุริยา จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์เป็นวิทยากร

ข่าว และกิจกรรม