องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้มอบเช็คค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ได้มาทำงานกับ อบต.บางพระ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษา ปี 2561

ข่าว และกิจกรรม