องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 การทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นางยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย คุณบังอร คล้ายแก้ว อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มาสาธิตขั้นตอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นให้กับประชาชน นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

ข่าว และกิจกรรม