องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 การทำขนมช่อม่วง โดยมีนางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย คุณบังอร คล้ายแก้ว อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มาสาธิตขั้นตอนวิธีการทำขนมช่อม่วงให้กับประชาชน นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และยังเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่ต่อไป

ข่าว และกิจกรรม