องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมตะวันฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด “กิจกรรมเยาวชนคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ให้นักเรียนชั้น ม.1 – 3 โรงเรียนวัดตโปทารามและโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โดยมีดาบตำรวจเอกวัฒน์ สุขน้ำคำ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา เป็นวิทยากร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด

ข่าว และกิจกรรม