องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2561

ข่าว และกิจกรรม