องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่คุณครู และนักเรียน ให้มีความรู้และทักษะเพื่อความปลอดภัยของตนเอง โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจากเทศบาลนครแหลมฉบัง, เทศบาลตำบลนาป่า, อบต.เกาะลอยบางหัก และท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าว และกิจกรรม