องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลพระ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ดับเพลิงและกู้ภัย ภาคตะวันออก, บริษัทในเครือ อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด, หจก.ปิยะมณี กรุ๊ป, บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรมหลักสูตร "การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และการทำงานบนพื้นที่สูงเบื้องต้น” ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพระ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าว และกิจกรรม