องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ วันสุดท้ายของการจัดโครงการสร้างชีวิตให้ครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและครอบครัวตลอดช่วงวัย” หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561ในวันนี้ได้ฝึกการทำข้าวเกรียบปากหม้อ วิทยากรโดย คุณบังอร คล้ายแก้ว อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

ข่าว และกิจกรรม