องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า กองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการดูแลเด็กเล็กให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนายวิชิต เจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดยคุณครูอรุณ ธรรมกีรติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

ข่าว และกิจกรรม