องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดตโปทาราม นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา, คุณครูและนักเรียน โรงเรียนวัดตโปทาราม ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ล้างอุโบสถ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดให้สะอาดและสวยงาม จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ ปรับพื้นที่บริเวณอุโบสถวัดตโปทาราม ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ข่าว และกิจกรรม