องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ งานกฎหมาย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย 1. นางสาวปฏิมา ท่าทราย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 2. ดาบตำรวจเอกภพ นิกรถา ผู้บังคับหมู่ งานจราจร สภ.ศรีราชา 3. นางสาวชลิตา หนองบัว นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และ 4. นางสาวสุนิศา รักษา นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ข่าว และกิจกรรม