องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม