องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1), ร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม