องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และคณะวิทยากรจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลนาป่า อบต.เกาะลอยบางหัก และท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าว และกิจกรรม