องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ที่ใกล้มาถึง และประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม