องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มจิ๋ว และหนังสือเสียง จากนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 2.โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 3.โรงเรียนวัดตโปทาราม 4.โรงเรียนวัดเขาฉลาก และ 5.โรงเรียนบ้านทางตรง โดยมีคณะกรรมการการตัดสินจากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

ข่าว และกิจกรรม