องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม