องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองทุนฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกองทุนฯ และจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าว และกิจกรรม