องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าว และกิจกรรม