องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการตีกลองยาวและการรำกลองยาว ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 5 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 วิทยากรโดยคณะกลองยาว คุณสมควร บุญรอด

ข่าว และกิจกรรม