องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ ตามรายการ ดังนี้ 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (MBI) 2. วัดความดันโลหิต 3. เอกซเรย์ปอดดิจิตอล 4. ตรวจเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณ์ 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 7. ตรวจหาระดับไขมันในเส้นเลือด 8. ตรวจยูริค ดูโรคเก๊าท์ (Uric acid) 9. ตรวจการทำงานของตับ (OT, PT, Alk) 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Cr) โดยคุณหมอและเจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมฉบัง บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจาก รพ.แหลมฉบัง

ข่าว และกิจกรรม