องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2562 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ และบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยคุณหมอและเจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมฉบัง

ข่าว และกิจกรรม