องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 ณ วัดเขาไม้แดง

ข่าว และกิจกรรม