องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

สมาชิกสภา

 

นายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์
ประธานสภาฯ

(หมู่ที่ 12)

  นายบุญทรง คล่องกำไร
หมู่ที่ 2
    นายสันติ เหมกระจ่าง
หมู่ที่ 4
    นางสมหวัง เตชะมา
หมู่ที่ 5
     นายสุเทพ โอวาท
 หมู่ที่ 6
    นายภานุพงศ์ มังคละ
หมู่ที่ 7
    นายวิรัช กระทุ่มทอง
หมู่ 8
    นายจำรูญ กามินี
หมู่ที่ 9
    นายประเนตร์ โพธิ์งาม
หมู่ที่ 10
    นายพัฒน์ธนะ ชัยพัฒน์เตชะกูล
หมู่ที่ 11
  นายขจร โททอง
หมู่ที่ 12
 

นายชินวัฒน์ เต็มศิริ
รองประธานสภาฯ

(หมู่ที่ 5)

  นายพรชัย เนตรดี
หมู่ที่ 2

 

   

   

 

 

 

   
    นายสุเชาว์ ขาวสุทธิ
หมู่ที่ 6
    นายสมศักดิ์ ส่งเสริม
หมู่ที่ 7
    นายช้อย เสือน้อย
หมู่ที่ 8
 

   

 

 

 

   
    นายสมพงษ์ แก่นเมือง
หมู่ที่ 10
    นางจงจิตต์ ถนอมขวัญ
หมู่ที่ 11

บุคลากร