องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 2/2560

โพสต์เมื่อ หัวข้อรายงานการประชุม
2018-08-29  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-08-29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
 

บริการประชาชน